ប្រមូលផ្តុំកែលំអរបរិយាកាសវិនិយោគអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់

ប្រមូលផ្តុំកែលំអរបរិយាកាសវិនិយោគអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ - ảnh 1
ប្រមូលផ្តុំកែលំអរបរិយាកាសវិនិយោគអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់

(VOV)_ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច នាព្រឹកថ្ងៃទី២
វិច្ឆកា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសម័យប្រជុំ លើកទី២ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤ សមាជិក
សភាជាច្រើនបានស្នើថា៖ រដ្ឋាភិបាល និងក្រសួង បន្តពិនិត្យមើល និងកែលំអរបរិយា
កាសអាជីវកម្ម ដើម្បីបំពេញតម្រូវការធ្វើសមាហរណកម្ម។ ​ពិសេសគឺមានគោលនយោ
បាយអាទិភាព ដើម្បីអង្គភាពអាជីវកម្មបោះទុន​វិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ លោក
 Nguyen Ba Son សមាជិកសភា​មណ្ឌលទីក្រុង​ Da Nang បានអោយដឹងថា៖

        “ បង្កលក្ខណះងាយស្រួល​ ដើម្បីអង្គភាពអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍។ មានយន្តការ​ជួប
សន្ទនាច្រើនជាង បង្កើតកាណាល់ស្ដាប់ និងប្រមូលផ្តុំព័ត៌មាន រួមដំណើរ​ជាមួយបណ្ដា
អង្គភាពអាជីវកម្ម វិនិយោគិន ដើម្បីដោះស្រាយការជំពាក់ជំពិន​ទអោយទាន់ពេលវេ
លា លើកទឹកចិត្តនិងជួយឧបត្ថម្ភអង្គភាពអាជីវកម្មមានទ្រង់ទ្រាយតូចនិងមធ្យមអភិវឌ្ឍន៍៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ