ប្រារព្ធសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីនៃកិច្ចសន្ទនា Abu Dhabi លើកទី៤

ប្រារព្ធសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីនៃកិច្ចសន្ទនា Abu Dhabi លើកទី៤ - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់នៃ ADD លើកទី៣ កាលពីឆ្នាំ២០១៦
(រូបថត៖abudhabidialogue.org)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី២៣ មករា សន្និសីទពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីនៃកិច្ច
សន្ទនា Abu Dhabi លើកទី៤ (ADD-៤) បានប្រារព្ធឡើងនៅរដ្ឋធានី Colombo របស់
ស្រីលង្កា ដោយមានការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារនៃប្រទេស សមាជិក
ទាំង១៧។ក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ សន្និសីទនេះនឹងប្រមូលផ្ដុំលើការពិភាគ្សាពីវិធានការ
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីក្នុងការដោះ ស្រាយការសាកល្បង
ទាក់ទិនដល់ការជ្រើសរើសពលករ។ក្រោយពីសន្និសីទ ពិគ្រោះយោបល់លើកទី៣
នៅ Dubai កាលពីឆ្នាំ២០១៦ ស្រីលង្កាបានទទួល តំណែងជាប្រធានកិច្ចសន្ទនា
 ADD លើកទី៤រួមមានសមាជិកចំនួន១៧ប្រទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ