ប្រារព្ធឡើងស ម័យប្រជុំលើកទី ១០ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី ១០ ដោយមានខ្លឹមសារជាច្រើនសំដៅត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី ៣ នៃរដ្ឋសភា ដែលគ្រោងនឹងប្រារព្ធឡើងនាថ្ងៃទី ២២ ឧសភាខាងមុខ។ 
ប្រារព្ធឡើងស ម័យប្រជុំលើកទី ១០ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម - ảnh 1 សម័យប្រជុំលើកទី ១០ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម

នៅសម័យប្រជុំនេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្ដល់មតិយោបល់ស្ដីពីរបាយការណ៍វាយតម្លៃបំពេញបន្ថែមលទ្ធផលអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងថវិការរដ្ឋឆ្នាំ ២០១៦ ផ្ដល់មតិយោបល់ស្ដីពីការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី ៣ នៃរដ្ឋសភា សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍បូកសរុបមតិយោបល់ សំណើរបស់អ្នកបោះឆ្នោត និងពលរដ្ឋជាដើម៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ