ប្រារព្ធ “សប្ដាហ៍វប្បធម៌ Hoi An - ទីក្រុង Thanh Hoa”

(VOVWORLD) - ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ទី៤ មិនា ព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើជាឱកាសដើម្បីទី ក្រុងទាំងពីរជួបប្រាស្រ័យ ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ ផ្សព្វផ្សាយឧត្តមភាពអំពីវប្បធម៌ បេតិកភណ្ឌ និងទេសចរណ៍ នៃតំបន់នីមួយៗ៕

  នាយប់ថ្ងៃទី១ មិនា នៅទីក្រុង Thanh Hoa ភាគកណ្ដាលវៀតណាម បាន ប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍ “សប្ដាហ៍វប្បធម៌ទីក្រុង Hoi An - ទីក្រុង Thanh Hoa”។ នេះជា ព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍សំដៅរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៥៧ទិវាចងមាត្រីភាពរវាងទីក្រុងទាំងពីរ។

ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ទី៤ មិនា ព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើជាឱកាសដើម្បីទី ក្រុងទាំងពីរជួបប្រាស្រ័យ ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ ផ្សព្វផ្សាយឧត្តមភាពអំពីវប្បធម៌ បេតិកភណ្ឌ និងទេសចរណ៍ នៃតំបន់នីមួយៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ