ប៉្រេស៊ីលនិងអាល្លឺម៉ងដាក់ជូនអ.ស.ប.សេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពី​ ការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពចារកម្មរបស់អាមេរិក

ប៉្រេស៊ីលនិងអាល្លឺម៉ងដាក់ជូនអ.ស.ប.សេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពី​ ការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពចារកម្មរបស់អាមេរិក - ảnh 1
ពង្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប៉្រេស៊ីលនិងអាល្លឺម៉ងទើបនឹងប្រកាស នៅកិច្ចប្រជុំនៃមហាសន្និបាត អ.ស.ប. ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង  New York អាមេរិក នាថ្ងៃទី ១ វិច្ឆិកា។
(Image: Vietnam+)

(VOVworld) – ពង្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប៉្រេស៊ីលនិងអាល្លឺម៉ងទើបនឹងប្រកាស នៅកិច្ចប្រជុំនៃមហាសន្និបាត អ.ស.ប. ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង New York
អាមេរិក នាថ្ងៃទី ១ វិច្ឆិកា។ ពង្រាងពោលខាងលើសម្តែងការព្រួយបារម្មណ៍ដ៏ជ្រាល ជ្រៅទាក់ទិនដល់បញ្ហារំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាសកម្មភាពចារកម្មព័ត៌មាន រួមមានការធ្វើចារកម្មក្រៅប្រទេសត្រូវបានធ្វើហួសកំរិត។ ប៉្រស៊ីលនិងអាល្លឺម៉ងបាន អំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាសមាជិក អ.ស.ប. ទាំងឡាយ ត្រូវមានវិធានការមានប្រសិទ្ធភាព សំដៅបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលភលើបណ្ដាសិទ្ធិពោលខាងលើ ព្រមទាំង បង្កើតយន្តការ
ត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យ។ ប្រទេសទាំង ២ ក៏បានស្នើឲ្យ អគ្គស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃ អ.ស.ប.
 លោក  Navi Pillay ប្រកាសរបាយការណ៍ស្តីពីអំពីការ ងារការពារសិទ្ធិបុគ្គល ក្នុងកាលៈ
ទេសៈ ដែលសកម្មភាពចារកម្មជាច្រើនកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ។ ពង្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត
នេះនឹងត្រូវបានពិភាក្សានៅគណៈកម្មាធិការមួយនៃ អ.ស.ប. នាខែ វិច្ឆិការ។ ក្នុងករណី ​ឯកសារនេះត្រូវបានអនុម័ត សេចក្តីសម្រេចចិត្ត នេះគ្មានលក្ខណៈគត្តិយុត្តចាប់បង្ខំទេ
ប៉ុន្តែ បង្ហាញនូវការអរិចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ចំពោះសកម្មភាពចារកម្មរបស់
អាមេរិក៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ