បេសកកជនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ Nicaragua

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី២៤ឧសភា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅ Nicaragua លោក Pham Sanh Chau បេសកជនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល បានជួបធ្វើការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Nicaragua លោក Denis Moncada Colindres  
 បេសកកជនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ Nicaragua - ảnh 1 បេសកកជនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ Nicaragua 

 នាថ្ងៃទី២៤ឧសភា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅ Nicaragua លោក Pham Sanh Chau បេសកជនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល បានជួបធ្វើការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Nicaragua លោក Denis Moncada Colindres ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រជាជន Nicaragua និងវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ