ផ្កាយរណបតូច Pico Dragon របស់វៀតណាមហោះចូលអវកាស។

ផ្កាយរណបតូច Pico Dragon របស់វៀតណាមហោះចូលអវកាស។ - ảnh 1
ផ្កាយរណបតូច Pico Dragon របស់វៀតណាមហោះចូលអវកាស។ (baodongnai.com.vn)        VOV-នាថ្ងៃទី៤សីហា នៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Tanegashima ជប៉ុន​ផ្កាយ​
រណប Pico Dragon របស់វៀតណាមត្រូវបានកាំជ្រួចដឹកជញ្ជូន HTV4 របស់ជប៉ុន​ដឹកបញ្ជូនឡើងអវកាស។ ក្រៅពីផ្កាយរណប Pico Dragon របស់វៀតណាមនៅ
មាន​ផ្កាយ​រណបតូចចំនួន៣ទៀតរបស់ស្ថាប័នអាកាសចរណ៍អាវកាសអាមេរិក
NASA ក៏បានបាញ់បង្ហោះឡើងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ (ISS) លើកនេះ។ HTV4
គ្រោង​នឹងទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS នាថ្ងៃទី៩សីហា។ ផ្កាយរណប
Pico Dragon មានទម្ងន់១គីឡូគ្រាម​ជាផលិតផលត្រូវបានផលិតទាំងស្រុង​ដោយ
​ជួរវិស្វករ​អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងរបស់​ VNSC៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ