ផែនការពន្លឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ EU

ផែនការពន្លឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ EU - ảnh 1
ផែនការពន្លឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ EU

(VOV)_ នាថ្ងៃទី២៦ វិច្ឆិកា ប្រធានគណៈកម្ម​ការទ្វីបអឺរ៉ុប (EC) លោក Jean Claude
 Juncker បានដាក់ជូនសភាអឺរ៉ុបប្រចាំ​នៅ ​Strasbourg ប្រទេសបារាំង នូវផែនការវិនិ
យោគ១ដោយមានតំលៃ ​៣១៥​ពាន់លាន EURO ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំ ដើម្បីជំរុញខឿន
សេដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីប​នេះ។​ តាមផែនការ EC នឹងបង្កើតមូលនិធិវិនិយោគយុទួ្ធសាស្ត្រថ្មី
 ​របស់ EU មានតំលៃ ២១ពាន់លាន Euro (26ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិក) ​។ ផែនការរបស់
លោក Jean Claude Juncker នឹងបានយកមក​ពិភាក្សានៅសភាអឺរ៉ុប មុនពេលដាក់ចេញ
ចំពោះបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំ EU ក្នុងសន្និសីទកំពូល នាខែធ្នូខាងមុខនេះដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ