ផ្លែគូលេនវៀតណាមចូលក្នុងទីផ្សារកាណាដា

ផ្លែគូលេនវៀតណាមចូលក្នុងទីផ្សារកាណាដា - ảnh 1

(VOVworld) - ផ្លែគូលេនស្រស់ដំបូងពីវៀតណាមត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កាណា
ដានាយប់ថ្ងៃទី១០ មិថុនាតាមផ្លូវអាកាស។ឆ្លើយសំនួររបស់អ្នកយកព័ត៌ មាននៃទី
ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមប្រចាំនៅកាណាដា លោក Rex Yu តំណាងក្រុម
ហ៊ុន Manley Sales ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលគូលេនរបស់វៀត ណាម បានឲ្យដឹងថា ដើម្បីចូលក្នុងទីផ្សារកាណាដា គូលេនរបស់វៀតណាមបាន ឆ្លើយតបទៅនឹងបទ
ដ្ឋាននាំចូលនិងតម្រូវការផ្សេងៗទៀតរបស់ស្ថានប័នអធិការ កិច្ចស្បៀងអាហារ
កាណាដា។តាមការវាយតំលៃរបស់លោក Yu ថា គូលេនវៀត ណាមមានគុណ
ភាពល្អនិងមានសក្ដានុភាពជាច្រើននៅទីផ្សារកាណដាប៉ុន្តែការលំបាកចំពោះមុខ
គឺចំណាយដឹកជញ្ជូនខ្ពស់។លោក Yu សង្ឃឹមថា មុខទំនុញ គូលេនវៀតណាមអាច
ដណ្ដើមបានផ្នែកទីផ្សារមួយចំនួននៅកាណាដា ដូចជា មុខទំនិញផ្លែស្រកានាគ
និងផ្លែមានស្រស់ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងនាំចូលពីវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ