ផ្លែទឹកដោះវៀតណាមបានឈានចូលទីផ្សារអាមេរិកជាផ្លូវការ

ផ្លែទឹកដោះវៀតណាមបានឈានចូលទីផ្សារអាមេរិកជាផ្លូវការ - ảnh 1
ផ្លែទឹកដោះវៀតណាមបានឈានចូលទីផ្សារអាមេរិកជាផ្លូវការ

          (VOV)_ស្ថាប័នពិនិត្យរោគឆ្លងលើសត្វនិងរុក្ខជាតិអាមេរិក (APHIS) នៃ​ក្រសួង
​កសិកម្មអាមេរិក ទើបនឹងបានជូនដំណឹងថា៖ ផ្លែទឹកដោះវៀតណាមត្រូវបាន​អនុញ្ញាត្ត
អោយនាំចូលទីផ្សារអាមេរិកជាផ្លូវការ។ សេចក្ដីសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបាន APHIS នាំ
ចេញ បន្ទាប់ពីពេលសម្រេចរបាយការណ៍វិភាគគ្រោះអាសន្នរោគ​ ដើម្បីវាយតំលៃអំពី
គ្រោះអាសន្ននៃការនាំ ផ្លែទឹកដោះពីវៀតណាមចូល​អាមេរិក។ នាបច្ចុប្បន្ន អាមេរិក
បានអនុញ្ញាត្តអោយ​នាំចូលផ្លែឈើចំនួន​៥ប្រភេទពីវៀតណាម គឺ៖ស្រការនាគ សាវម៉ាវ
 គូលេន មៀននិងផ្លែទឹកដោះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ