ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីយន្តការគោលនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញ់ឲ្យបានច្រើនថែមទៀតសហគ្រាសវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម

(VOVWORLD) -នាល្ងាចថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាមបានរៀបចំ ”សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើយន្តការគោលនយោបាយ ទាក់ទាញការវិនិយោគ និងលើកទឹកចិត្តការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសលើវិស័យកសិកម្ម” សំដៅវាយតម្លៃដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មអនុក្រឹត្យលេខ ២១០ ស្ដីពីគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តសហគ្រាសវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម និងជនបទ។
ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីយន្តការគោលនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញ់ឲ្យបានច្រើនថែមទៀតសហគ្រាសវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម  - ảnh 1ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីយន្តការគោលនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញ់ឲ្យបានច្រើនថែមទៀត
សហគ្រាសវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម  

នាល្ងាចថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាមបានរៀបចំ ”សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើយន្តការគោលនយោបាយ ទាក់ទាញការវិនិយោគ និងលើកទឹកចិត្តការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសលើវិស័យកសិកម្ម” សំដៅវាយតម្លៃដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មអនុក្រឹត្យលេខ ២១០ ស្ដីពីគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តសហគ្រាសវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម និងជនបទ។ ផ្ដល់មតិអំពីយន្តការ គោលនយោបាយទាក់ទាញការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម អង្គប្រជុំបានឲ្យដឹងថា សេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យធ្វើវិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមអនុក្រឹត្យលេខ ២១០ កំពុងបានក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទអនុវត្ត ក្រៅពីការត្រួតពិនិត្យកែសម្រួលគោលនយោបាយស្ដីពីដីធ្លី ដើមទុនឥណទានត្រូវធានាឲ្យប្រភពកម្លាំងក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ។ អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ លោក Nguyen Xuan Cuong បានឲ្យដឹងថា៖

        “ត្រូវអះអាងថាសហគ្រាសជាម្ចាស់ដឹកនាំក្នុងការតភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់តម្លៃលើវិស័យកសិកម្ម។ អនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវដោះស្រាយការលំបាកដោយយន្តការ ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់សហគ្រាសធ្វើសកម្មភាព ជាពិសេសគឺបែបបទរដ្ឋបាល គឺមិនបណ្តាលឱ្យមានការលំបាក។ បន្តធ្វើវិមជ្ឈការ និងតម្លាភាព និងមិនឆ្លៀតយកផលប្រយោជន៍លើគោលនយោបាយ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ