ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រឌិត-ប្រៀបខ្លាំងប្រកួតប្រជែងសម័យកាលថ្មី        Vovworld-វេទិការអន្តរជាតិស្ដីពីអាជីវកម្មច្នៃប្រឌិតលើកទី២ដោយ​ប្រធានបទ
ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រឌិត-ប្រៀបខ្លាំងប្រកួតប្រជែងសម័យកាលថ្មីបាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅនា
រសៀលថ្ងៃទី១៩ឧសភានៅទីក្រុងហូជីមិញ។ នៅវេទិការនេះ​បណ្ដា​ដំណាងបាន
អះអាងថា ក្នុងលក្ខណៈអភិវឌ្ឍន៍សកលនាបច្ចុប្បន្ន មានតែការ​ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រឌិត
ទេទើបអង្គភាពអាជីវកម្មអាចគង់វង្សនិងអភិវឌ្ឍន៍បាន។ នៅ​វៀតណាម អង្គភាព
អាជីវកម្មមួយចំនួនទទួលបានជោគជ័យដោយការផ្លាស់ប្តូរថ្មី​ច្នៃប្រឌិតពីច្រើនឆ្នាំ
កន្លងមកនិងកំពុងបន្តជំរុញដំណើរការនេះតទៅទៀតដូចជា Dien Quang, Trung
Nguyen Vinagame ជាដើម។ នៅវេទិការនេះតំណាងរបស់​អ៊ីស្រាអែលនិងស៊ុយអែត
បានចែករំលែកបទពិសោធន៍របៀបធ្វើក្នុងសកម្មភាព​ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រឌិតនៅប្រទេស
ទាំងពីរនេះក្នុងរាប់សិបឆ្នាំកន្លងមក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ