ផ្សារគម្រោងការណ៍ផលិតខ្សែភាពយន្តត្រូវបានរៀបចំជាលើកដំបូងនៅហាណូយ

ផ្សារគម្រោងការណ៍ផលិតខ្សែភាពយន្តត្រូវបានរៀបចំជាលើកដំបូងនៅហាណូយ - ảnh 1
ពិធីបើកមហោស្រពខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិនៅហាណូយ


(VOVworld) - ជាលើកដំបូងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀត
ណាមចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ដល់ទី២៥ វិច្ឆិកា ផ្សារគម្រោងការណ៍ផលិតខ្សែភាពយន្តបាន
ទាក់ទាញការចូលរួមរបស់អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តវ័យក្មេង វិនិយោគិន ជាច្រើនកុះករ
មកពីប្រទេស តំបន់ដែនដីចំនួន៣០លើពិភពលោក។ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ស្ថិតនៅក្នុង
ក្របខ័ណ្ឌមហោស្រពខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិហាណូយឆ្នាំ២០១៤។នេះគឺជាឱកាស
ដើម្បីបណ្ដាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តវ័យក្មេងចែករំលែកបទពិសោធន៍ របៀបរៀបចំ
គម្រោងការណ៍ អំពាវនាវប្រភពវិនិយោគ ទុនផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយខ្សែភាពយន្ត
នៅប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីជាច្រើន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ