ផ្សារណាត់ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-អាហ្វ្រិកត្រូវបានរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

(VOVWORLD) - ផ្សារណាត់ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-អាហ្វ្រិកឆ្នាំ ២០១៧ (AABE ២០១៧) បានប្រព្រឹត្តទៅជាលើកដំបូងនៅទីក្រុង  Johannesburg អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ទី ៨ វិច្ឆិកា 
 
ផ្សារណាត់ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-អាហ្វ្រិកត្រូវបានរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង  - ảnh 1 ផ្សារណាត់ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-អាហ្វ្រិកត្រូវបានរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង 

(VOVworld) – ផ្សារណាត់ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-អាហ្វ្រិកឆ្នាំ ២០១៧ (AABE ២០១៧) បានប្រព្រឹត្តទៅជាលើកដំបូងនៅទីក្រុង  Johannesburg អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ទី ៨ វិច្ឆិកា ដោយមានការចូលរួមរបស់ស្តង់ទំនិញនៃសហគ្រាសរាប់រយមកពី ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៧ គឺ៖ សឹង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូណេស៊ី ហ្វីលីពីន មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃនិងវៀតណាម ក៏ដូចជា សហគ្រាសអាហ្វ្រិកជាច្រើន៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ