ផ្សារណាត់ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍និងវប្បធម៌របស់អាស៊ាន

ផ្សារណាត់ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍និងវប្បធម៌របស់សមាគមបណ្ដាប្រជាជាតិ អាស៊ី អាគ្នេយ៍
(អាស៊ាន) លើកទី ៤ ដោយមជ្ឍមណ្ឌលអាស៊ាន-កូរ៉េខាងត្បូងរៀបចំ បានប្រព្រឹកទៅចាប់
ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ទី ១០ មិចុនានៅកូរ៉េខាងត្បូង។ នេះគឺជា ផ្សារណាត់ពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំ សំដៅ
ឧទេ្ទសនាមបណ្ដាខឿនវប្បធម៌និង ធនធានទេសចរណ៍សម្បូបែបរបស់អាស៊ាន។ ទន្ទឹន
នឹងនោះ បង្កើនការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក និងបង្កើតឱកាសសហប្រតិបត្តិការរវាង បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មអាស៊ាននិងកូរ៉េខាងត្បូង។ នៅផ្សារណាត់លើកនេះ ទស្សនិកជន
ត្រូវបានទទួលទានម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងភេសជ្ជៈរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្នុងនោះ កាហ្វេរបស់
វៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ី។ ក្រៅពីនោះនៅមានអំពីសក្តានុភាពនិងធនធានស្តង់ទំនិញ
ផ្តល់ព័ត៌មានទេសចរណ៍របស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិមួយៗ ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ