ផ្សារណាត់វប្បធម៌ ម្ហូបអាហារអាស៊ីនៅអេហ្ស៊ីប

(VOVWORLD) -  នាថ្ងៃទី១១វិច្ឆិកានៅទីក្រុងគេរ (ប្រទេសអេហ្ស៊ីប)បានប្រព្រឹត្តទៅផ្សារណាត់៖ សម្បុរសធម៌អន្តរជាតិ  Bazaar  ឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានការចូលរួមរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់និងសមាជិកអង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីប្រចាំនៅអេហ្ស៊ីបជាច្រើន។ នេះជាសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ មានអត្ថន័យមនុស្សធម៌ សំដៅតភ្ជាប់ខឿនវប្បធម៌នានា។
ផ្សារណាត់វប្បធម៌ ម្ហូបអាហារអាស៊ីនៅអេហ្ស៊ីប - ảnh 1ផ្សារណាត់វប្បធម៌ ម្ហូបអាហារអាស៊ីនៅអេហ្ស៊ីប 

          នាថ្ងៃទី១១វិច្ឆិកានៅទីក្រុងគេរ (ប្រទេសអេហ្ស៊ីប)បានប្រព្រឹត្តទៅផ្សារណាត់៖ សម្បុរសធម៌អន្តរជាតិ  Bazaar  ឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានការចូលរួមរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់និងសមាជិកអង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីប្រចាំនៅអេហ្ស៊ីបជាច្រើន។ នេះជាសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ មានអត្ថន័យមនុស្សធម៌ សំដៅតភ្ជាប់ខឿនវប្បធម៌នានា។

          ផ្សារណាត់ឆ្នាំនេះមានស្តង់ទំនិញចំនួន៥០ នៃប្រទេសអាស៊ីចំនួន២០។ ក្រុមនារីនៃស្ថានទូតវៀត ណាម  ប្រចាំនៅអេហ្ស៊ីបបានចូលរួមផ្សារណាត់លើកនេះដោយមានស្តង់ទំនិញម្ហូបអាហារ និងទំនិញសប្បកម្មវិចិត្រសិល្បះរបស់វៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ