ពង្រីកតួនាទីពុទ្ធសាសនាចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងសម្បុរសធម៌

(VOVWORLD) -ក្នុងថ្ងៃទី១៤និងទី១៥មិថុនា នៅទីក្រុង Rach Gia (ខេត្ត Kien Giang )ភាគខាងត្បូងវៀតណាមបានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី៖ពង្រីកតួនាទីរបស់ពុទ្ធសាសនា
ពង្រីកតួនាទីពុទ្ធសាសនាចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងសម្បុរសធម៌ - ảnh 1 ពង្រីកតួនាទីពុទ្ធសាសនាចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងសម្បុរសធម៌

ក្នុងថ្ងៃទី១៤និងទី១៥មិថុនា នៅទីក្រុង Rach Gia (ខេត្ត Kien Giang )ភាគខាងត្បូងវៀតណាម បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី៖ពង្រីកតួនាទីរបស់ពុទ្ធសាសនា ក្នុងសកម្មភាពសង្គម និងសម្បុរសធម៌។ នៅទីនេះ បណ្ដាតំណាងបានអះអាងថា៖ ស្មារតីពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈសកម្មភាពសង្គមនិងសម្បុរសធម៌ជាច្រើន។ សកម្មភាពទាំងនេះបានរួមចំណែកជាមួយបក្ស រដ្ឋ និងរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អនុវត្តល្អការងារសុខុមាលភាពសង្គម សមភាពសង្គម។ បណ្ដាតំណាងក៏បានពិភាក្សាអំពី៖ អនុវត្តការងារសង្គម សម្បុរសធម៌របស់ពុទ្ធសាសនា សកម្មភាពសម្បុរសធម៌ សុខុមាលភាពសង្គមរបស់ពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនៅមូលដ្ឋាន រួមចមណែកពង្រីកតួនាទីរបស់ពុទ្ធសាសនា ក្នុងកិច្ចការសង្គម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ