ពង្រីកតួនាទីរបស់គណះកម្មាធិការវៀតណាមសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វីបអាស៊ី-អាហ្វ្រីក-អាមេរិកឡាទិន

ពង្រីកតួនាទីរបស់គណះកម្មាធិការវៀតណាមសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វីបអាស៊ី-អាហ្វ្រីក-អាមេរិកឡាទិន - ảnh 1
សន្និបាត អណត្តិទី ៦(http://dangcongsan.vn)

(VOV)_នាថ្ងៃទី ២៣ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ  គណះកម្មាធិការ វៀតណាម
សាមគ្គី ភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វីបអាស៊ី-អាហ្វ្រីក-អាមេរិក ឡាទីន បានរៀបចំ សន្និបាត អណត្តិទី ៦ ( ពីឆ្នាំ​២០១៣​ដល់ឆ្នាំ ២០១៨)។  ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ប្រធាន សម្ព័ន្ធបណ្ដាអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម លោក Vu Xuan Hong បានអះអាងថា÷  រាល់ សកម្មភាពរបស់គណះកម្មាធិការបាន លើកកំពស់តួនាទីរបស់វៀតណាមនៅវេទិកា
ប្រជាជន នានានៅក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ រួមចំណែកចូលក្នុងចលនារួមរបស់ប្រជាជន លើទូទាំងពិភពលោក ដើម្បីការរីកចំរើន សមភាពសង្គម និងអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព។ ស្ដីពី
ភារ កិច្ចរបស់គណះកម្មាធិការក្នុងរយះពេលខាងមុខនេះ លោក Vu Xuan Hong បាន ចាត់ទុកថា÷គណះកម្មាធិការត្រូវពង្រីកល្អជាងទៀតសក្ដានុភាព  ឧត្តមភាព ក៏ដូចជា ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ក្នុងរាល់សកម្មភាពទំនាក់ទំនង ប្រជាជន បើកទូលាយបណ្ដាញ
ដៃគូ …។ល៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ