ពង្រីកថែមទៀតបណ្តាកម្មវិធីស្ថិរភាពតម្លៃ

ពង្រីកថែមទៀតបណ្តាកម្មវិធីស្ថិរភាពតម្លៃ - ảnh 1
រូបថតៈ Internet

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី ១៦មិថុនា​នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី Hoang
Trung Hai បានធ្វើជាអធិបតីភាពសន្និសីទ​Online សំដៅបូកសរុប និងវាយតម្លៃ អំពីកម្មវិធីស្ថិរភាពតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយក្រសួង ផ្នែកនានានិងខេត្ត ទីក្រុង ចំនួន៣៦នៅទូទាំងប្រទេសទៀតផង។ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អះអាងថា រដ្ឋាភិបាល នឹងបង្ករលក្ខណៈងាយស្រួល អំពីការផ្តួចផ្តើមគំនិត យន្តការ ដើម្បី តំបន់នី
មួយៗ ពង្រីកថែមទៀតកម្មវិធីស្ថិរភាពតម្លៃ បន្តជម្រុញការងារកសាង យន្តការ
ធានាគុណភាពទំនិញ និងគ្រប់គ្រងចែកចាយទំនិញ។ ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន
នោះ បណ្តាតំបន់ត្រូវផ្តល់អាទិភាពជួយឧបត្ថម្ភអភិវឌ្ឍន៌ប្រព័ន្ធលក់រាយ និងច្បាមជាប់គោលដៅទប់ស្កាត់អតិផលណ ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការ គ្រប់
គ្រងទីផ្សារ ធ្វើល្អជាងការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន សំដៅជំរុញថែមទៀត ដំណាក់
កាលសង្គមភាវូប នីយកម្ម និងប្រមូលផ្តុំបណ្តាប្រភពកម្លាំងសង្គមចូលរួមកម្មវិធី
ស្ថិរភាពតម្លៃនេះដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ