ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីសហការរវាងក្រសួងយុត្តិធម៌ជាមួយវិទ្យុសម្លេង វៀតណាមនិងកាណាល់ទូរទស្សន៍វៀតណាម

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្ធឡើងពិធី ចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីសហការរវាងក្រសួងយុត្តិធម៌ជាមួយវិទ្យុសម្លេង វៀតណាម (VOV) និងកាណាល់ទូរទស្សន៍វៀតណាម (VTV) ស្តីពីការងារឃោស នាអប់រំច្បាប់និងសកម្មភាពរបស់ក្រសួងស្ថាប័នយុត្តិធម៌ដំណាក់កាល ២០១៧-២០២១។ 
ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីសហការរវាងក្រសួងយុត្តិធម៌ជាមួយវិទ្យុសម្លេង វៀតណាមនិងកាណាល់ទូរទស្សន៍វៀតណាម - ảnh 1 ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីសហការរវាងក្រសួងយុត្តិធម៌ជាមួយវិទ្យុសម្លេង វៀតណាមនិងកាណាល់ទូរទស្សន៍វៀតណាម

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្ធឡើងពិធី ចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីសហការរវាងក្រសួងយុត្តិធម៌ជាមួយវិទ្យុសម្លេង វៀតណាម (VOV) និងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វៀតណាម (VTV) ស្តីពីការងារឃោស នាអប់រំច្បាប់និងសកម្មភាពរបស់ក្រសួងស្ថាប័នយុត្តិធម៌ដំណាក់កាល ២០១៧-២០២១។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌វៀតណាម លោក Le Thanh Long បានឲ្យដឹងថា៖

        «ដើម្បីកម្មវិធីសហការត្រូវបានអនុវត្តជាក់ស្តែងនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្រសួងយុត្តិធម៌មានគោលបំណងបន្តទទួលការយកចិត្តទុកដាក់និងកិច្ចសហការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់ VOV និង VTV ក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការអប់រំ ច្បាប់។ ក្រសួងយុត្តិធម៌ជានិច្ចកាលមានគោលបំណងថែមទៀតមតិយោបល់រួម វិភាគទានតាមរយៈសរព័ត៌មានអំពីការអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ក្រសួងផ្នែក យុត្តិធម៌ដោយជាក់ស្តែងសំដៅសម្រេចល្អភារកិច្ចដែលត្រូវបានប្រគល់៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ