ពិធីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍សម្រាប់អដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម ដែលបានពលីជីវិតនៅកម្ពុជា

(VOVWORLD) -រដ្ឋអំណាច និងប្រជាជនខេត្ត រតនគិរីនឹងបន្តជាមួយ ខេត្ត Kon Tum របស់វៀតណាម ជំរុញសម្មភាពស្វែងរក និងប្រមូលផ្ដុំអដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត និងជំនាញការវៀតណាម ដែលបានពលីជីវិតនៅកម្ពុជា។
ពិធីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍សម្រាប់អដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម ដែលបានពលីជីវិតនៅកម្ពុជា - ảnh 1ពិធីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍សម្រាប់អដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម ដែលបានពលីជីវិតនៅកម្ពុជា 

នាថ្ងៃទី ១៨ ឧសភា នៅខេត្ត រតនគិរីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រព្រឹត្តិទៅពិធីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ សម្រាប់អដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត និងជំនាញការវៀតណាមចំនួន ១០ ដែលបានពិលីជីវិតនៅសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា។ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោក Kat To Ry អភិបាល និងជាប្រធានគណកម្មការស្វែងរកអដ្ឋិធាតុខេត្តរតនគិរីរបស់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា៖រដ្ឋអំណាច និងប្រជាជនខេត្ត រតនគិរីនឹងបន្តជាមួយ ខេត្ត Kon Tum របស់វៀតណាម ជំរុញសម្មភាពស្វែងរក និងប្រមូលផ្ដុំអដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត និងជំនាញការវៀតណាម ដែលបានពលីជីវិតនៅកម្ពុជាផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ