ពិធីបើកការតាំងពិព័ណរូបថតអន្តរជាតិរបស់សមាគមរូបថតអាមេរិក

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ណាសារនិងពិព័ណ៍រូបថតសិល្បៈ វៀតណាម (រដ្ឋាធានីហាណូយ) សមាគមអ្នកថតរូបវៀតណាម និង សមាគម ថតរូបអាមេរិក បានរៀបចំការតាំងពិពណ៌រូបថតអន្តរជាតិ នៃសមាគមថតរូបអាមេរិកលើកទី១។
ពិធីបើកការតាំងពិព័ណរូបថតអន្តរជាតិរបស់សមាគមរូបថតអាមេរិក - ảnh 1 ពិធីបើកការតាំងពិព័ណរូបថតអន្តរជាតិរបស់សមាគមរូបថតអាមេរិក

 ពិព័រណ៍នេះបានតាំងបង្ហាញនូវវណ្ណកម្មចំនួន ១៤៨ ដោយមានអ្នកនិពន្ធចំនួន ១៤៩ នាក់ ដែលសមាជិកនៃសមាគមថតរូបអាមេរិក មកពីប្រទេសនិងតំបន់ ដែនដីនៅ លើពិភពពោកចំនួន ៤៣។ រូបថតទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញពីគ្រាជា ទីស្រឡាញ់បំផុតដែលជ្រើសរើសដោយអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ អំពីរូពភាពទឹកដី មនុស្ស និង ធម្មជាតិជាដើម។

ពិព័រណ៍នេះនឹងត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ ថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ បន្ទាប់មកនឹង បន្តតាំងបង្ហាញនៅទីក្រុងហូជីមិញចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ កក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី ៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨  ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ