ពិធីបើកមហោស្រពផ្សាយសម្លេងទូទាំងប្រទេសលើកទី១០ ឆ្នាំ ២០១២

នាយប់ថ្ងៃទី 13 មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តិទៅ ពិធីបើក មហោស្រព ផ្សាយ
សម្លេងទូទាំងប្រទេស លើកទី 10 ឆ្នាំ 2012។នេះគឺជាសកម្មភាពប្រចាំ2ឆ្នាំមានម្ដងរបស់
ផ្នែកផ្សាយសម្លេង សំដៅស្វែងរក និងស្ងើចសរសើរបណ្ដាវណ្ណ កម្មឆ្នើម របស់អ្នកយក
ព័តមានក្នុងទូទាំងប្រទេស។ មហោស្រពផ្សាយសម្លេងទូទាំងប្រទេស លើកនេះ ដោយ
វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម  រួមសហការជាមួយ ស្ថានីយផ្សាយសម្លេង និងទូរទស្សហាណូយ
រៀបចំ  ពីថ្ងៃទី  13  ដល់ថ្ងៃទី 15 មិថុនា ឆ្នាំ 2012។ មហោស្រព ផ្សាយសម្លេងទូទាំង
ប្រទេស លើកនេះមានវណ្ណកម្មចំនួន ជាង 260 វណ្ណកម្មចូលរួម។ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ មហោ
ស្រពផ្សាយសម្លេង ការតាំងពិព័រណ៍  សមិទ្ធិផល បច្ចេកវិទ្យាផ្សាយសម្លេង ទូរទស្សន៍ បានបើកអោយដំណើការ នាព្រឹកថ្ងៃទី 13 មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។ ការតាំងពិព័រណ៍
លើកនេះ មានការចូលរួមរបស់ បណ្ដាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មសម្ភារះសោតទស្សន៍ នៅក្នុង
និងក្រៅប្រទេស។ លោក Phan Viet Quan នាយកក្រុមហ៊ុនចំណាត់ Chi Duc បានអោយដឹងថា៖
“យើងខ្ញុំចាត់ទុកថា នេះគឺជាទិវាបុណ្យ របស់បណ្ដាអ្នកធ្វើការក្នុងផ្នែកផ្សាយ សម្លេង និង
ទូរទស្សន៍។ ដូច្នេះ យើងខ្ញុំមានគោលបំណង នាំមក ការតាំង ពិព័រណ៍ លើកនេះ បណ្ដា
សម្ភារះប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សាយសម្លេងផង និងក៏បានប្រើប្រាស់ ក្នុងទូរទស្សន៍ទៀតផង។
ពិសេសគឺ ក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែង នៅវៀតណាម គឺបណ្ដាអង្គភាពធ្វើផ្សាយសម្លេង រួមជាមួយបណ្ដាអង្គភាពធ្វើផ្សាយទូរទស្សន៍នៅក្នុងដំបូលផ្ទះមួយ។ នេះគឺជា ឱកាសមួយ
ដើម្បី យើងខ្ញុំអាចជូនផលិតផលទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់៕”

ពិធីបើកមហោស្រពផ្សាយសម្លេងទូទាំងប្រទេសលើកទី១០ ឆ្នាំ ២០១២ - ảnh 1
Image: VOV online


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ