ពិធីបើកមហោស្រពសិល្បៈវៀតណាម - កម្ពុជា - ឡាវ - មីយាន់ម៉ា

ពិធីបើកមហោស្រពសិល្បៈវៀតណាម - កម្ពុជា - ឡាវ - មីយាន់ម៉ា  - ảnh 1
ពិធីបើកមហោស្រពសិល្បៈវៀតណាម - កម្ពុជា - ឡាវ - មីយាន់ម៉ា បានប្រារព្វឡើង នាយប់ថ្ងៃទី ១២ សីហា នៅទីក្រុង Dong Ha ខេត្ត Quang Tri ភាគកណ្ដាលវៀតណាម។ (Image: VOVonline)

(VOVworld) – ពិធីបើកមហោស្រពសិល្បៈវៀតណាម - កម្ពុជា - ឡាវ - មីយាន់ម៉ា
បានប្រារព្វឡើង នាយប់ថ្ងៃទី ១២ សីហា នៅទីក្រុង Dong Ha ខេត្ត Quang Tri ភាគ
កណ្ដាលវៀតណាម។ នេះគឺជាមហាស្របសិល្បៈមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែល ទាក់
ទាញការចូរលួមរបស់ក្រុមសិល្បៈចំនួន ១៧ មកពីប្រទេសនានាក្នុងតំបន់។ បណ្ដានាទីចម្រៀងតូរតន្ត្រីបានលើកដម្កើងភាពស្អាតនៃសុ្រកកំណើត មនុស្ស
បណ្ដា សមិទ្ធិដេលប្រទេសនិមួយៗទទួលបាននិងចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាព ឆ្ពោះទៅការកសាងសហគមន៍អាស៊ានមួយអភិវឌ្ឍន៍រឹងមាំនិងសម្បូរុងរឿង។
ថ្លែងមតិនៅ ទីនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាម
លោក Vuong Duy Bien បានអះអាងថា៖

“ពិធីបើកមហោស្រពសិល្បៈ វៀតណាម - កម្ពុជា - ឡាវ - មីយាន់ម៉ា គឺជា
ព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌លេចធ្លោក្នុងឆ្នាំ២០១៣នេះ។ នេះគឺជាឱកាសដើម្បី
បណ្ដាសិល្បៈករសិល្បៈ ការិនីរបស់វៀតណាម ឡាវ កម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា
ជួបប្រាស្រ័យ ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោ ធន៍ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសិល្បៈ តាម
រយៈនោះ បង្កើនចំណងសាមគ្គីរវាង​ប្រទេសទាំង ៤៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ