ពិធីបុកសរុបនិង​សម្ដែង​សិល្បះ“បណ្ដាគំរូរសាម័ញ្ញ ប៉ុន្តែថ្លៃថ្នូរ”លើកទីបី

ពិធីបុកសរុបនិង​សម្ដែង​សិល្បះ“បណ្ដាគំរូរសាម័ញ្ញ ប៉ុន្តែថ្លៃថ្នូរ”លើកទីបី - ảnh 1
ពិធីបុកសរុបនិង​សម្ដែង​សិល្បះ“បណ្ដាគំរូរសាម័ញ្ញ ប៉ុន្តែថ្លៃថ្នូរ”លើកទីបី(http://www.petrotimes.vn)

នាថ្ងៃទី 09 មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តិទៅ ពិធីបុកសរុប និង​សម្ដែង​សិល្បះ៖   “បណ្ដាគំរូរសាម័ញ្ញ ប៉ុន្តែថ្លៃថ្នូរ” លើកទីបី ។ ក្រោយរយះពេល ​1​​ ឆ្នាំ ​បំផុស​ការប្រឡង មានវណ្ណកម្មរាប់រយវណ្ណកម្ម របស់អ្នកនិពន្ធលើទូទាំង​ប្រទេសផ្ញើមកចូល
រួម។ ថ្លែងមតិនៅពិធីនេះ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ​លេខាមជ្ឈឹមបក្ស ​ប្រធាន
គណះក្មធិការ​ ឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម​លោក Dinh The Huynh បានសង្កត់ធន្ង់ថា៖

“ក្នុងដំណើការ និពន្ធ ត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ដល់ការធ្វើតាមគំរូសិលធម៏ 
លោកប្រធានហូជីមិញ តាមរយះបណ្ដាសកម្មភាពជាក់ស្ដែង ក្នុងការងារទំនាក់ទំនង
ជាមួយប្រជាជ សមមិត្ត និងអ្នករួមការងារ។ យើងកំពុងខំប្រឹងប្រែង នាំការរៀនសូត ​និងធ្វើតាមគំរូសិលធម៏ លោកប្រធានហូជីមិញ អោយក្លាយទៅជាការងារប្រចាំរបស់
អង្គភាពបក្ស គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក គ្រប់ដំបន់ និងមនុស្សទាំងលាយ។”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ