ពិធីបញ្ចុះអិដ្ឋធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន៣០នាក់ដែលពលីជិវិតនៅសមរភូមិកម្ពុជា


ពិធីបញ្ចុះអិដ្ឋធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន៣០នាក់ដែលពលីជិវិតនៅសមរភូមិកម្ពុជា - ảnh 1
ពិធីបញ្ចុះអិដ្ឋធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន៣០នាក់ដែលពលីជិវិតនៅសមរភូមិកម្ពុជា (kinhtenongthon.com.vn)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី២៩ឧសភា ខេត្ត Gia Lai បានរៀបចំដ៏មហោឡារឹក​ពិធី​ទទួល
និងបញ្ចុះអិដ្ឋធាតុយុទ្ធជនពលីអ្នកជំនាញការវៀតណាមដែលបំពេញ​ភារកិច្ច
អន្តរជាតិចំនួន៣០នាក់ដែលពលីជីវិតនៅសមរភូមិកម្ពុជា។​ នៅពិធីនេះ អនុប្រធាន
គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Gia Lai លោក K’Pa Thuyen បាន​លើកត្រដែតយុទ្ធ
ជ័យដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់បណ្ដាយុទ្ធជនពលីក្នុងការតស៊ូរំដោះជាតិ​និងជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជន
កម្ពុជាដណ្ដើមឯករាជ្យរួចផុតពីគ្រោះអាសន្នប្រល័យ​ពូជសាសន៍។ លោកបាន
អះអាងថា​បក្សរដ្ឋនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ​វៀតណាម-កម្ពុជាចាំជានិច្ចរាល់
ពលីកម្មដ៏ធំធេងនិងខ្ពង់ខ្ពស់របស់បណ្ដាយុទ្ធជន​ពលី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ