ពិធីបុណ្យតែ Dai Tu ឆ្នាំ ២០១៥ នៅខេត្ត Thai Nguyen


ពិធីបុណ្យតែ Dai Tu ឆ្នាំ ២០១៥ នៅខេត្ត Thai Nguyen  - ảnh 1
ពិធីបុណ្យតែ Dai Tu ឆ្នាំ ២០១៥ នៅខេត្ត Thai Nguyen (Image: VNA)

(VOVworld) – នាយប់ថ្ងៃទី ២៥ មករា ពិធីបុណ្យតែ Dai Tu ឆ្នាំ ២០១៥ បានបើកជាផ្លូវ
ការនៅស្រុក Dai Tu ខេត្ត Thai Nguyen (ភាគខាងជើងវៀតណាម)។ នេះគឺជាពិធី​បុណ្យ
ធំមួយនៅខេត្ត Thai Nguyen ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រចាំឆ្នាំសំដៅផ្សព្វផ្សាយ
ផលិតផលតែនៃស្រុក Dai Tu។ ស្តង់ទំនិញចំនួន ២ រយ បានចូលរួមពិធីបុណ្យ នេះ។ ចំណុចលេចធ្លោនៃពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះគឺការប្រឡង “បាកដៃមាសកែច្នៃតែ” ដោយ មានការសម្តែងចម្រៀង Then ជាដើម។ ពិធីបុណ្យតែ Dai Tu ឆ្នាំ ២០១៥ ប្រព្រឹត្តទៅដល់
ថ្ងៃទី ២៧ មករា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ