ពិធីបុណ្យនិទាឃៈរដូវផ្កាឈូក២០១៧

ពិធីបុណ្យនិទាឃៈរដូវផ្កាឈូក២០១៧ - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃពិធីបុណ្យ

(VOVworld)- ដោយសារមួយ “បរិច្ចាគឈាមដើមនិទាឃរដូវ -​បង្កើនសុភមង្គលឡើង
ទ្វេដង”នោះ នាថ្ងៃទី៥មករា គណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំការបរិច្ចាគឈាមស្ម័គចិត្ត
ខេត្ត Quang Nam បានរៀបចំពិធីបុណ្យនិទាឃៈរដូវផ្កាឈូកឆ្នាំ២០១៧ សំដៅ ចលនា
មនុស្សគ្រប់រូបចូលរួមការបរិច្ចាគឈាមស្ម័គ្រចិត្តបម្រើការសង្គ្រោះបន្ទាន់និង ព្យា
បាលឲ្យអ្នកជំងឺ។ ពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះទាក់ទាញការចូលរួមរបស់របស់មនុស្សជាង ២
ពាន់នាក់ ហើយបានក្លាយទៅជាលក្ខណៈវប្បធម៌ល្អប្រពៃនាដើមនិទាឃៈរដូវ។ ពិធី
បុណ្យនិទាឃៈរដូវផ្កាឈូកនឹងអូសបន្លាយក្នុងរយៈពេល២ខែ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ