ពិធីបុណ្យផ្លូវសៀវភៅឆ្នាំរកានព្វស័ក២០១៧ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ដល់ថ្ងៃទី៣១មករា

ពិធីបុណ្យផ្លូវសៀវភៅឆ្នាំរកានព្វស័ក២០១៧ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ដល់ថ្ងៃទី៣១មករា - ảnh 1
ពិធីបុណ្យផ្លូវសៀវភៅឆ្នាំរកានព្វស័ក២០១៧ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ដល់ថ្ងៃទី៣១មករា

(VOV)_ពិធីបុណ្យផ្លូវសៀវភៅឆ្នាំរកានព្វស័កឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងហូជីមិញ ដោយ
ប្រធានបទ៖ទីក្រុងហូជីមិញ-សេចក្ដីប្រាថ្នាដ៏ភ្លឺស្វាង នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅ​នៅផ្លូវ Mac
Thi Buoi – Nguyen Hue – Ngo Duc Ke ខ័ណ្ឌទីមួយ ទីក្រុង​ហូជីមិញ។ ​ពិធីបុណ្យនេះ
មានប្រធានបទ៖ មោទនភាពមានឈ្មោះលោកប្រធាន​ហូជីមិញ ទីក្រុងហូជីមិញ -ទី
ក្រុងមានគុណភាពជីវភាពរស់នៅល្អ អារិយ្យធម៌ ​ទំនើប មនោសញ្ជេតនា បំណងប្រា
ថ្នាភ្លឺស្វាង។ ចំណុចសំខាន់ នៃពិធីបុណ្យនេះគឺការឧទ្ទេសនាម ផ្សព្វផ្សាយវណ្ណកម្ម របស់
លោកប្រធានហូជីមិញ និងបណ្ដាឯកសារបោះពុម្ភមានខ្លឹមសារសិក្សារៀនសូត្រ និង
ធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍លោក​ប្រធានហូជីមិញ។ នៅទីនេះ ក៏មានបណ្ដាសកម្មភាព
កសាងទូសៀភៅកុមារ ​សំរាប់ប្រជាជននៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាល តំបន់រងឥទ្ធិ
ពលដោយគ្រោះ​ធម្មជាតិនាពេលកន្លងទៅទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ