ពិធីបុណ្យរកឃើញវៀតណាមនៅទីក្រុង Edinburg


(VOVworld) – ពិធីបុណ្យរកឃើញវៀតណាម (Vietnam Discovery Day – VDD) នឹង
ប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញា ខាងមុខ នៅទីក្រុង Edinburg របស់ Scotland ក្នុងឱកាស
រំលឹកអនុស្សារវរីយ៍លើកទី ៤០ នៃទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត វៀតណាម-ចក្រភព
អង់គ្លេសនិងអ៊ៀកឡង់ខាងជើង (១៩៧៣-២០១៣)។ នេះគឺ ជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌មាន
អត្ថន័យដ៏សែនសំខាន់ សំដៅផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ រូបភាពអំពីទឹកដីនិងមនុស្សវៀតណាម។ ការត្រៀមរៀបចំសំរាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយ
មានការចូលរួមរបស់និស្សិតនិងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀក
ឡង់ខាងជើងផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ