ពិធីបុណ្យវៀតណាម-ជប៉ុនឆ្នាំ ២០១៦ បើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុងហូជីមិញ

ពិធីបុណ្យវៀតណាម-ជប៉ុនឆ្នាំ ២០១៦ បើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុងហូជីមិញ  - ảnh 1
ពិធីបុណ្យវៀតណាម-ជប៉ុនឆ្នាំ ២០១៦ បើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុងហូជីមិញ (VOV)


(VOVworld) – នាយប់ថ្ងៃទី ១៨ វិច្ឆិកា ពិធីបុណ្យវៀតណាម-ជប៉ុនឆ្នាំ ២០១៦
បានបើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុងហូជីមិញ (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) ដោយមាន
ការ ចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាស្ថាប័នការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាម
និង ជប៉ុន។ ដោយមានប្រធានបទ «កាន់ដៃគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ» ពិធីបុណ្យ
វៀតណាម- ជប៉ុនឆ្នាំ ២០១៦ មានសកម្មភាពសម្បូរបែបដើម្បីបង្កើនទំនាក់
ទំនងមិត្តភាព ការយោកយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំង
ពីរដូចជា៖ ការតាំង ពិណ៌រស្តង់ទំនិញរបស់សហគ្រាសចំនួន ៨៥ របស់វៀតណាម
និងជប៉ុន សន្និសីទពន្លឿនពាណិជ្ជកម្មចប៉ុន វេទិការសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មនិង
សកម្មភាពសិល្បៈ ផ្សេងៗទៀត។ ពិធីបុណ្យវៀតណាម-ជប៉ុនឆ្នាំ ២០១៦ នឹង
អូសបន្លាយដល់ថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ