ពិធីបុណ្យវិថីសៀវភៅបុណ្យតេតឆ្នាំមមែសប្តស័ក៖ចំណុចវប្បធម៍របស់ប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ

ពិធីបុណ្យវិថីសៀវភៅបុណ្យតេតឆ្នាំមមែសប្តស័ក៖ចំណុចវប្បធម៍របស់ប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ - ảnh 1
ពិធីបុណ្យវិថីសៀវភៅបុណ្យតេតឆ្នាំមមែសប្តស័ក៖ចំណុចវប្បធម៍របស់ប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ (VOV)

        Vovworld-ដោយប្រធានបទ អត្តសញ្ញាណវៀតណាម ពិធីបុណ្យវិថី​សៀវភៅ​
បុណ្យតេតឆ្នាំមមែសប្តស័ករបស់ទីក្រុងហូជីមិញបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់​ពី​ថ្ងៃទី១៦
ដល់២២កុម្ភៈ។ ដើម្បីឆ្ពោះទៅខួបលើកទី៤០នៃទិវារំដោះភាគខាងត្បូង​ទាំង​ស្រុង
ឯកភាពប្រទេសជាតិ វិថីសៀវភៅឆ្នាំនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ​ប្រធានបទចំនួន៤
គឺ របត់ប្រវត្តិសាស្ត្រ-Sai Gon-ទីក្រុងហូជីមិញ មោទនភាព-មនុស្សទីក្រុងមានឈ្មោះ
លោកអ៊ំហូ កោះសមុទ្រពិសិដ្ឋនិងទីក្រុង​សមាហរណកម្ម។ លោក Le Thai Hy
នាយកមន្ទីព័ត៌មាន-ផ្សព្វផ្សាយ​ទីក្រុង​ហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា៖

        “យើងខ្ញុំបាននាំមកឲ្យប្រជាជនទីក្រុងមណ្ឌលសៀវភៅពិសេសចំនួន៣។ មុន
​បង្អស់គឺសៀវភៅអំពីកុមារ។ ទី២គឺសៀវភៅល្អនិងសៀវភៅថ្លៃថ្លា។ មណ្ឌល​មួយ
ទៀតគឺមណ្ឌលសៀវភៅអេលិចត្រូនិកនិងសៀវភៅសំរាប់ជនពិការភ្នែក៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ