ពិធីបុណ្យអកអំបុកប្រព្រិត្តទៅយ៉ាងផុលផុសនៅខែត្រ Tra Vinh។

​​​​​​​​​​​​​         

ពិធីបុណ្យអកអំបុកប្រព្រិត្តទៅយ៉ាងផុលផុសនៅខែត្រ Tra Vinh។ - ảnh 1
ពិធីបុណ្យអកអំបុកប្រព្រិត្តទៅយ៉ាងផុលផុសនៅខែត្រ Tra Vinh(រូបថត VNA)

Vovworld-នាថ្ងៃទី១៧វិច្ឆិកាប្រជាជនប្រមាណ១៥០០នាក់នៅក្នុងនិងក្រៅ
ខែត្រTra Vinhបានប្រមូលផ្តុំនៅមណ្ឌលកេរ្តិ៍ដំណែលវប្ប្ធធម៌បឹងBa Om
ដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យអកអំបុក។ពិធីបុណ្យនេះជាឱកាសសំរាប់ជនគ្រប់
រូបជួបជុំគ្នាចូលរួមសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បះកីឡាបង្កើតចំណងសាមគ្គីភាព
ផ្សារភ្ជាប់រវាងបណ្តាជនជាតិ។លោក Nguyen Dai Duc សមាជិកអចិន្ត្រៃ
គណះចាត់តាំងពិធីបុណ្យអោកអំបុក ខែត្រTra Vinhឆ្នាំ២០១៣អោយដឹង
ថា៖” ពិធីបុណ្យអកអំបុកជាពិធីបុណ្យមានលក្ខណះជាប្រពៃណីបង្កបរិយា
កាសសប្បាយរីករាយក្នុងសហគមន៍ជនរួមជាតិខ្មែរ។រួមជាមួយនោះជនជា
ជាតិ Kinhនិងជន​មានដើមកំណើតចិនក៍បានចូលរួមដ៍សប្បាយផងដែរ។   “

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ