ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ខ្លែងមាសឆ្នាំ២០១៦

(VOVworld)-យកឈ្នះលើខ្សែភាពយន្តទាំង១៨ ខ្សែភាពយន្ត “Sai Gon បងស្រឡាញ់
 អូន” ដឹកនាំដោយលោក Ly Minh Thang ទទួលបានពានរង្វាន់ពានរង្វាន់ខ្លែងមាសឆ្នាំ
២០១៦ នៅក្នុងពិធីប្រគល់ខ្លែងមាសឆ្នាំ២០១៦ ដែលបានបារព្ធនៅទីក្រុងហូជីមិញនា
យប់ថ្ងៃ ទី៩មេសា។ ពានរង្វាន់ ខ្លែងប្រាក់​បានប្រគល់ឲ្យខ្សែភាពយន្ត “តារា១២ដួង
 គូរផ្លូវឲ្យ ក្តាន់រត់”  “នាង Tam នាង Cam ៖ រឿងមិនទាន់ដំណាល” ។ ពានរង្វាន់ អ្នកដឹក
នាំ រឿងឆ្នើមបានប្រគល់ជូនឲ្យអ្នកដឹកនាំរឿង Vu Ngoc Phuong និងរង្វាន់តួរឯកឆ្នើម
ជូនកញ្ញា Vu Phuong Anh និងសិល្បៈករ Ha Hieu។

        មុននោះ ខ្សែភាពយន្តដែលចូលរួមពានរង្វាន់ខ្លែងមាសឆ្នាំ២០១៦ត្រូវបាន ចាក់
បញ្ចាំងឥតគិតថ្លៃបំរើទស្សនិកជនទីក្រុងហូជីមិញចាប់ពីថ្ងៃទី៣ដល់ថ្ងៃទី៧មេសា
ឆ្នាំ២០១៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ