ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Loa Thanh ឆ្នាំ២០១៦

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ វិច្ឆិកា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធី
ប្រគល់ពានរង្វាន់ Loa Thanh ឆ្នាំ២០១៦។នេះជាពានរង្វាន់ដ៏ថ្លៃថ្លាសំរាប់ និក្ខេបបទ
បញ្ចប់ការសិក្សាដ៏ឆ្នើមរបស់និស្សិតជំនាញខាងសំណង់និងស្ថាបត្យកម្ម។គណៈចាត់
តាំងបានប្រគល់ពានសរុបចំនួន៥៨ ក្នុងនោះមានពានលេខ១ចំនួន៥ពានលេខ២
ចំនួន១៦និងពានលេខ៣ចំនួន៣៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ