ពិធីប្រគល់រង្វាន់សំរាប់វណ្ណកម្មទ្រឹស្តីរិះគន់អក្សសាស្ត្រសិល្បៈឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤


ពិធីប្រគល់រង្វាន់សំរាប់វណ្ណកម្មទ្រឹស្តីរិះគន់អក្សសាស្ត្រសិល្បៈឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤ - ảnh 1
ពិធីប្រគល់រង្វាន់សំរាប់វណ្ណកម្មទ្រឹស្តីរិះគន់អក្សសាស្ត្រសិល្បៈឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤ (Image: VNA)

(VOVworld) – នារសៀលថ្ងៃទី ២៩ មករា​ក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីរិះគន់អក្សសាស្ត្រសិល្បៈ មជ្ឈឹមបានរៀបចំពិធីប្រគល់រង្វាន់សំរាប់បណ្ដាវណ្ណកម្មទ្រឹស្តីរិះគន់អក្សសាស្ត្រ
សិល្បៈឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤។ ថ្លែងមតិក្នុងពិធីនេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោស
នានិងអប់រំ លោក Dinh The Huynh បានវាយតំលៃថា៖ នេះគឺជាការងារដ៏មាន
អត្ថន័យជាក់ស្តែង សំដៅជំរុញការងារទ្រឹស្តីរិះគន់អក្សសាស្ត្រសិល្បៈ តាមនោះ
ជំរុញបុព្វហេតុអក្សសា ស្ត្រសិល្បៈរបស់វៀតណាមកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ពីមួយថ្ងៃ
ទៅមួយថ្ងៃ។ លោក Dinh The Huynh  បានមានគោលបំណងថា៖​ ក្រុមប្រឹក្សា
ទ្រឹស្តីរិះគន់អក្សសាស្ត្រសិល្បៈមជ្ឈឹមបន្តលើកកំពស់គុណភាពនៃការជ្រើស
រើសនិងប្រគល់រង្វាន់សំរាប់វណ្ណកម្មដើម្បីជំរុញ សកម្មភាពទ្រឹស្តីរិះគន់
អក្សសាស្ត្រសិល្បៈឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ