ពិធីប្រគល់រង្វាន់អ្នកមានទេពកោសល្យវៀតណាមឆ្នាំ២០១៦

ពិធីប្រគល់រង្វាន់អ្នកមានទេពកោសល្យវៀតណាមឆ្នាំ២០១៦ - ảnh 1
ពិធីប្រគល់រង្វាន់អ្នកមានទេពកោសល្យវៀតណាមឆ្នាំ២០១៦

          (VOV)_នាយប់ថ្ងៃទី១៩វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធី​ប្រគល់
រង្វាន់អ្នក​មានទេពកោសល្យវៀតណាមឆ្នាំ២០១៦។ គណៈចាត់តាំង​បានប្រគល់រង្វាន់
លេខមួយ សំរាប់ប្រព័ន្ធផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃក្រុម​ហ៊ុនភាគហ៊ុន Early
Start។ ​ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោក Nguyen Thien Nhan ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម
 រណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម បាណអះអាងថា៖

          “ រង្វាន់អ្នក​មានទេពកោសល្យវៀតណាម ជារង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់​សំ
ខាន់ៗ​ រួមចំណែកអះអាងនូវការច្នៃប្រឌិតរបស់ជនវៀតណាម។។ ការប្រឡង​លើក
នេះមានចំណុចសំខាន់ពិសេស។ នេះជារង្វានដើមដំបូងលើកសរសើរ​ការច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់ជនវៀតណាម៕ ”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ