ពិធីរំលឹកខួបអនុស្សារវរីយ៍លើកទី ១១០ ទីវាកំណើតអ្នកបដិវត្តបុព្វបុរសលោក Chau Van Liem

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ មិថុនា នៅស្រុក Duc Hoa ខេត្ត Long An ភាគខាងត្បូងវៀតណាម បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីរំលឹកខួបអនុស្សារវរីយ៍លើកទី ១១០ ទីវាកំណើតអ្នកបដិវត្ត បុព្វ
បុរស និងជាអតីតលេខាអន្តរគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Gia Dinh – Cho Lon លោក
Chau Van Liem (ថ្ងៃទី ២៩ មិថុនា) គឺ ជនមួយរូបក្នុងចំណោមជនបង្កើត បក្សកុម្មុយ
និស្តវៀតណាម។ មុននោះ ប្រធានរដ្ឋ Truong Tan Sang បានចូលរួមពិធីបើកការដ្ឋាន
សាងសងមណ្ឌលកេរ្តិ៍ដែលផ្លូវបែកជាបួន  Duc Hoa តំណាក់កាលទី ២ ។ នេះគឺជា
សំណងវប្បធម៌តំកល់បណ្ដាតំលៃប្រវត្តិសាស្រ្ត  ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីបុព្វហេតុដំណើរ
ការតស៊ូបដិវត្តតាមរយៈបណ្ដាដំណាក់កាលរបសស្រុក Duc Hoa និយាយដោយឡែក
និងខេត្ត Long An និយាយរួម ដែលផ្សារខ្ជាប់ជាមួយជីវភាពធ្វើ សកម្មាភពបដិវត្តរបស់ អតីតលេខាអន្តរគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Gia Dinh – Cho Lon លោក Chau Van Liem៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ