ពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៌លើកទី១២៥នៃទិវាកំណើតលោកប្រធាន Ton Duc Thang

ពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៌លើកទី១២៥នៃទិវាកំណើតលោកប្រធាន Ton Duc Thang - ảnh 1
លោកប្រធាន Ton Duc Thang
(រូបថតៈ phunuonline.vn)


(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩សីហា ទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបអនុ
ស្សាវរីយ៌លើកទី១២៥ទីវាកំណើតលោកប្រធាន Ton Duc Thang (ថ្ងៃទី២០

សីហាឆ្នាំ១៩៨៨ ឆ្នាំ២០សីហាឆ្នាំ២០១៣)។ លោកប្រធាន Ton Duc Thang ជា កញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចំាងអំពីគំរូរបស់ សិលធម៌បដិវត្តដ៏ មានការច្នៃប្រឌិតក្នុងពលកម្ម
សម្រាប់គ្រប់ជំនាន់ ត្រាប់តាម។ ទីក្រុងហូជីមិញមានកិត្តយសនិងមទោនភាព
ដោយសារទីនេះ ជា កន្លែងបង្កើតកម្លាំងសហជីពដំបូងរបស់វណ្ណៈកម្មករ ដោយ
លោកប្រធាន Ton Duc Thang ផ្តើមឡើង។​ដើម្បីសក្តិសមជាមួយលោកប្រធាន
Ton Duc Thang  កម្មករ ពលករទីក្រុងហូជីមិញខំប្រឹងប្រែងហាត់ពុតលត់ដំ
លើកកំពស់ថ្វៃដៃ រួមចំណែកចូលក្នុងបុព្វហេតុឧស្សាហូបនីយកម្មទំនើបវូប
នីយកប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ