ពិធីឧទ្ទេសនាមសៀវភៅអំពីទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អាមេរិកនិងការដោះស្រាយផលវិបាកដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ

(VOVWORLD) -   មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ (CSIS)
នៅវ៉ាស៊ីនតោន អាមេរិកទើបនឹងឧទ្ទេសនាមសៀវភៅដោយប្រធាន
បទ «ពីអមិត្តដល់ដៃគូ៖ វៀតណាម អាមេរិកនិងជាតិគីមីពុលពណ៌
លឿងទុំ» របស់សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត Le Ke Son អតីតអគ្គនាយក
រងអគ្គនាយកដ្ឋានបរិស្ថានចំណុះក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថាន
វៀតណាមនិងតំណាងមូលនិធិ Ford (អាមេរិក) ប្រចាំនៅវៀតណាម
លោក Charles R.Bailey។ 
ពិធីឧទ្ទេសនាមសៀវភៅអំពីទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អាមេរិកនិងការដោះស្រាយផលវិបាកដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ - ảnh 1 ពិធីឧទ្ទេសនាមសៀវភៅអំពីទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អាមេរិកនិងការដោះស្រាយ ផលវិបាកដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ

(VOVworld) – មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ (CSIS) នៅវ៉ាស៊ីនតោន អាមេរិកទើបនឹងឧទ្ទេសនាមសៀវភៅដោយប្រធានបទ «ពីអមិត្តដល់ដៃគូ៖ វៀតណាម អាមេរិកនិងជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ» របស់សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត Le Ke Son អតីតអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានបរិស្ថានចំណុះក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថានវៀតណាមនិងតំណាងមូលនិធិ Ford (អាមេរិក) ប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Charles R.Bailey។ សៀវភៅគឺជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងដែលប្រទេសទាំងពីរជំនះពុះពារលើការលំបាកសាកល្បងដើម្បីសហប្រតិបត្តិការ ជាពិសេសក្នុងការអនុវត្ត កម្មវិធីជំនះពុះពារលើផលវិបាកដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំចំពោះសុខភាព មនុស្សនិងបរិស្ថាន។ បណ្ដាអ្នកស្រាវជ្រាវបានចាត់ទុកថា៖ ការដែលអាមេរិកសហប្រ តិបត្តិការជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមជំនះពុះពារលើផលវិបាកដោយសង្គ្រាមក្នុងនោះមាន ជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំបានរួមវិភាគទានជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ព្រមទាំង បង្ហាញ នូវភារកិច្ចមនុស្សធម៌និងសិលធម៌ផងដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ