ពានរង្វាន់ជាតិស្តីពីប្រសិទ្ធភាពនៃថាមពលក្នុងឧស្សាហកម្មឆ្នាំ២០១៧ដែលបានរៀបចំជាលើកដំបូង

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី២០វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សា ហកម្ម ប្រើប្រាស់ថាមពលសន្សំសំចៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពវៀតណាម បានបំផុស ពានរង្វាន់ជាតិស្តីពីប្រសិទ្ធភាពថាមពលក្នុងឧស្សាហកម្មឆ្នាំ២០១៧។ 
ពានរង្វាន់ជាតិស្តីពីប្រសិទ្ធភាពនៃថាមពលក្នុងឧស្សាហកម្មឆ្នាំ២០១៧ដែលបានរៀបចំជាលើកដំបូង - ảnh 1 លោក Nguyen Quoc Hiep ប្រធានសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ឧទ្ទេសនាមអំពីពានរង្វាន់ (រូបថតៈ Nguyễn Quỳnh/VOV)

នេះជាពាន រង្វាន់ដោយក្រសួងឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្មរៀបចំជាលើកដំបូង។ រង្វាន់នេះ គឺ សំដៅទទួលស្គាល់ និងលើកទឹកចិត្តសហគ្រាសនានាដែលអនុវត្តប្រកបដោយ ជោគជ័យរាល់វិធានការសន្សំសំចៃថាម ពល។ រង្វាន់លេខ១ ទទួលបាន៣លានដុង រង្វាន់ទី២ទទួលបាន២លាន ដុង និងរង្វាន់ទី៣ទទួលបាន១,៥លានដុង។ ពិធី បូកសរុបនិងប្រគល់ពានរង្វាន់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទីមករាឆ្នាំ២០១៨៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ