ពានរង្វាន់ប្រណាំងកង់ Nam Ky Khoi Nghia

(VOVWORLD) -ការប្រណាំងកង់ឆ្នាំនេះមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យជាប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាឱកាសហ្វឺកហាត់របស់គីឡាករវៀតណាម សំដៅត្រៀមរៀបចំល្អឲ្យ SEA Game លើកទី ៣០ ឆ្នាំ ២០១៩។
ពានរង្វាន់ប្រណាំងកង់ Nam Ky Khoi Nghia - ảnh 1ប្រណាំងកង់ Nam Ky Khoi Nghia

ការប្រណាំងកង់ប្រពៃណី Nam Ky Khoi Nghia - ដណ្ដើមពានរង្វាន់ផ្សាយសម្លេង VOH បើកទូលាយលើកទី ២២ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែ វិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៩។ តាមគម្រោង ផ្លូវប្រណាំងកង់ឆ្នាំនេះ នឹងឆ្លងកាត់ប្រទេសេឥណ្ឌូចិនចំនួន ៣ ជាពិសេសនឹងត្រូវឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញ និងរដ្ឋធានីឡាវ។

ការប្រណាំងកង់ឆ្នាំនេះមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យជាប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាឱកាសហ្វឺកហាត់របស់គីឡាករវៀតណាម សំដៅត្រៀមរៀបចំល្អឲ្យ SEA Game លើកទី ៣០ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ