ពិព័ណ៏គំនូរនឹងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលវៀតណាមនៅបារាំង

ពិព័ណ៏គំនូរនឹងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលវៀតណាមនៅបារាំង - ảnh 1
ពិព័ណ៏គំនូរនឹងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលវៀតណាមនៅបារាំង

VOV- មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៏វៀតណាមនៅបារាំង​ទើបនឹងរៀបចំបើកពិព័ណ៏
គំនូរ​របស់ឳពុកនឹងកូនប្រុសសិល្បះករប្រជាជន Ngo Manh Lan នឹង​Ngo Duc
Lam ព្រមទាំង​រៀបចំបញ្ចាំងបណ្តាខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលឆ្នើមចំនួន​៦​ចំណង
ជើង ​ដឹកនាំដោយសិល្បះករប្រជាជនNgo Manh Lan ទៀតផង។ក្នុងនោះមាន
ខ្សែភាព យន្ត“កូនឆ្មា”  “បណ្តាអាវរងារ”    “សត្វគ្រលេងគ្រលោងចេះនិយាយ”
 “ រឿង​ ព្រះ ​Giong”   ។ល។​   សិល្បះករប្រជាជនNgo Manh Lan ចែករំលែកថា៖
        “​បណ្តាខ្សែភាពយន្តស្តីពីសត្វ​ ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ រឿងព្រេង។ល។សុទ្ធតែ សំដៅជួយដល់ប្អូនៗមានការយល់ដឹងអំពីការរស់នៅដ៏ល្អជាង។ក្រៅពីនោះ​ពេលបើកពិព័ណ៏នេះយើងខ្ញុំក៏មានបំណងឧទ្ទេសនាមអំពីខឿនសិល្បះរបស់ វៀតណាមដែលមានតាំងពីមុននេះ៥០ឆ្នាំ​”។
         នៅពិព័ណ៏នេះក៏​ដាក់តាំងបង្ហាញបណ្តាគំនូរវាស​ដែលសិល្បះករNgo
Manh lan បានគូរក្នុងដំណាក់កាលពីយុទ្ធនាការ  Dien Bien Phu  ​ដល់ការតស៊ូ ប្រឆាំងចក្រពត្តអាមេរិក។ចូលរួមពិព័ណ៏​ក៏មានគំនូរព័ណ៏នឹងគំនូរប្រេង
របស់ វិចិត្តករNgo Duc Lam -កូនប្រុសសិល្បះករប្រជាជនNgo Manh Lan​
ពណ៍នា ពីជីវិតរស់នៅនៅតំបន់ជនបទវៀតណាមដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ