ពិព័ណ៌ «កោះ Hoang Sa និង Truong Sa របស់វៀតណាម - ភ័ស្តុតាងជា ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ»

(VOVWORLD) - នាយកថ្ងៃទី ២៦ខែកញ្ញា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Phu Yen បាន រៀបចំពិព័ណ៌អំពីផែនទីនិងតាំងបង្ហាញសំណុំឯកសារ « ប្រជុំកោះ Hoang Sa និង Truong Sa របស់ វៀតណាម - ភ័ស្តុតាងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ»។
ពិព័ណ៌ «កោះ Hoang Sa និង Truong Sa របស់វៀតណាម - ភ័ស្តុតាងជា ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ» - ảnh 1 ពិព័ណ៌ «កោះ Hoang Sa និង Truong Sa របស់វៀតណាម - ភ័ស្តុតាងជា ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ»

ពិព័ណ៌នេះបានតាំងបង្ហាញផែនទីសំណុំឯកសារចំនួន ១០០ ស្តីអំពីប្រជុំ កោះ Hoang Sa និង Truong Sa របស់វៀតណាម ដោយប្រមូលផ្តុំពីប្រភពសំណុំ ឯកសារ ដែលប្រកាសតាំងពីមុនមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកប្រាជ្ញ នៅទូទាំង ប្រទេសនិងនៅលើពិភពលោក។ គ្រប់រូបភាពនិងសំណុំឯ កសារស្តីពី« ប្រជុំកោះ Hoang Sa និង Truong Sa របស់វៀតណាម - ភ័ស្តុតាងជា ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ» ត្រូវបានតាំងបង្ហាញដ៏រស់រវើក ដោយសម្តែងពីដំណើរ ការបង្កើតឡើង ប្រតិបត្តិ និងការពារអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ Hoang Sa និង Truong Sa ព្រមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីមនោសញ្ចេតនាដ៏ពិសេសរបស់ បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនជាមួយកម្មាភិបាល យុទ្ធជនដែលកំពុងការពារ អធិបតេយ្យប្រទេសជាតិទាំងយប់ទាំងថ្ងៃផងដែរ។

ពិព័ណ៌នេះនឹងបើកទ្វាររហូតមកដល់ថ្ងៃទី ២៨ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ