ពិព័រណ៍រូបគំនូរភាជន៍ Dong Nai "រូប ឆាយាល័ក្សថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ច APEC ២០១៧"

(VOVWORLD) -ពិព័រណ៍រូបគំនូភាជន៍ Dong Nai "ឆាយាល័ក្សថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ច APEC ២០១៧" នឹងប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ថ្ងៃទី ២១ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុងហាណូយ សំដៅអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យនៃសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧។
ពិព័រណ៍រូបគំនូរភាជន៍ Dong Nai ពិព័រណ៍រូបគំនូរភាជន៍ Dong Nai "រូប ឆាយាល័ក្ស
ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ច APEC ២០១៧" 

ពិព័រណ៍រូបគំនូភាជន៍ Dong Nai "ឆាយាល័ក្សថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ច APEC ២០១៧" នឹងប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ថ្ងៃទី ២១ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុងហាណូយ សំដៅអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យនៃសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧។ ពិព័រណ៍នេះបានប្រមូលផ្ដុំរូបគំនូរដ៏មានតំលៃដែលបិទផ្គុំធ្វើពីភាជន៍ Dong Nai ។ ពិព័រណ៍នេះក៏បានឧទ្ទេសនាមរូប ឆាយាល័ក្សលោកប្រធានហូជីមិញ នាយឧត្តមសេនីយ៍ លោក Vo Nguyen Giap អគ្គលេខាបក្ស លោក Nguyen Phu Trong នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc និងប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan ។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧ កន្លងទៅ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់វណ្ណកម្មជាច្រើនក្នុងចំណោមរូបគំនូទាំងនេះ ដើម្បីធ្វើជា្ាដួជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ច APEC មួយចំនួន។

បន្ទាប់ពីរដ្ឋធានីហាណូយពិព័រណ៍នេះនឹងបានរៀបចំឡើងនៅ ខេត្ត Dong Nai និងទីក្រុងហូជីមិញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ