ពិព័រណ៍រូបថតស្តីពីជនអូទីស្សឹម(Autism)នៅវៀតណាមនិងលើពិភពលោក

ពិព័រណ៍រូបថតស្តីពីជនអូទីស្សឹម(Autism)នៅវៀតណាមនិងលើពិភពលោក - ảnh 1
រូបថតៈ vietnam+


(VOVworld)-​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សិក្ខសាលានិងការតាំងពិព័រណ៍រូបថត ស្តីពីជនកើតបញ្ហា
អូទីស្សឹម​(Autism) នៅវៀតណាមនិងលើពិភពលោកមានចំណងជើងថា
“Ficturing Autism Viet Nam ”របស់សិល្បៈករជនជាតិអាមេរិក លោកស្រី
Debbie Rasiel បានបើក នៅទីក្រុងហាណូយនាថ្ងៃទី២៦មិនា។ គំរោងការ
Ficturing Autism Viet Nam -ថតរូបជនកើតបញ្ហាអូទីស្សឹម របស់អ្នកថតរូប
Debbie Rasiel ហើយនេះក៏ជា ម្តាយម្នាក់ដែលមានកូនកើតបញ្ហាចំណែក
នេះ។ ការតាំងពិព័រណ៍នេះបានទាក់ ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហ
គមន៍ជាច្រើនកុះករ ដើម្បីផ្ញើរសារមួយទៅកាន់ មហាជននូវរូបភាពស្តីពី
បញ្ហាអូទីស្សឹម។​ ការតាំងពិព័រណ៍នេះនឹងបើករហូតដល់ ថ្ងៃទី៩មេសា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ