ពិព័រណ៍រូបថតអះអាងលើអធិបតេយ្យភាពសមុទ្ររបស់វៀតណាមនៅជប៉ុន

(VOVWORLD) - ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ដល់ថ្ងៃទី១១ មិថុនា សមាគមន៍ជនវៀតណាមនៅ ជប៉ុនបានរៀបចំពិព័រណ៍រូបថត ផែនទីបុរាណ អះអាងនូវអធិបតេយ្យភាព ដែលមិនអាចបដិសេធបានរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ Truong Sa និងប្រជុំ កោះ Hoang Sa។
ពិព័រណ៍រូបថតអះអាងលើអធិបតេយ្យភាពសមុទ្ររបស់វៀតណាមនៅជប៉ុន - ảnh 1 ប្រធានគណៈបក្ស Komei របស់ជប៉ុនមកទស្សនាពិព័រណ៍ (រូបថត៖VOV)
(VOVworld) - ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ដល់ថ្ងៃទី១១ មិថុនា សមាគមន៍ជនវៀតណាមនៅ ជប៉ុនបានរៀបចំពិព័រណ៍រូបថត ផែនទីបុរាណ អះអាងនូវអធិបតេយ្យភាព ដែលមិនអាចបដិសេធបានរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ Truong Sa និងប្រជុំ កោះ Hoang Sa។ពិព័រណ៍នេះក៏បានដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដែលត្រូវបាន ប្រមូលផ្ដុំតាមរយៈសម័យកាលជាច្រើនរបស់ក្រុមផលិតខ្សែភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិស្ដីពីប្រជុំកោះ Truong Sa និង Hoang Sa របស់វៀតណាមទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ