ពិព័រណ៍វៀតណាម-កម្ពុជាសម្ព័នភាពប្រយុទ្ឋនិងសហប្រតិបត្តិការលើ គ្រប់វិស័យ។

               

ពិព័រណ៍វៀតណាម-កម្ពុជាសម្ព័នភាពប្រយុទ្ឋនិងសហប្រតិបត្តិការលើ គ្រប់វិស័យ។  - ảnh 1
ជាសម្ព័នភាពប្រយុទ្ឋនិងសហប្រតិបត្តិការលើ គ្រប់វិស័យ(Internet).


VOV-ក្នុងឪកាសខូបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី​៤៥ឆ្នាំបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត
វៀតណាម-កម្ពុជា(២៤មិថុនា១៩៦៧-២៤មិថុនា២០១២)នាថ្ងៃទី​១៥
មិថុនា ពិព័រណ៍វៀតណាមកម្ពុជាសម្ព័នភាពប្រយុទ្ឋនិងសហប្រតិបត្តិការ
លើគ្រប់វិស័យត្រូវបានបើក នៅក្រុងហាណូយ ។

ពិព័រណ៍តាំងបង្ហាញ ឧទ្ទេសនាមរូបភាព ឯកសារនិងវត្ថុតាងគំរូជាង៣០០
ស្តីពីកំណាត់ផ្លូវអភិវឌ្ឃន៍ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំង២
ក្នុងអំឡុង​៤៥ឆ្នាំកន្លងមក ស្មារតីសាមគ្គីភាពប្រយុទ្ឋនិងកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការរវាងប្រទេសទាំង២ វៀតណាម-កម្ពុជា។លោក Vu Mao ប្រធាន
សមាគមមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជាបានអោយដឹងថាពិព័ណជាឪកាស
សំរាប់បក្សទាំង២ រដ្ឋទាំង២​រួមគ្នាឃោសនា​និងអប់រំប្រពៃណីបដិវត្តន៍
កសាងជំនឿជាក់សំរាប់ប្រជាជន ពិសេសគឺជំនាន់វ័យក្មេងអំពីចំណង
មិត្តភាពជាពិសេសវៀតណាម-កម្ពុជា។លោក Vu Maoមានប្រសាសន៍ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“  សកម្មភាព តាំងពិព័រណ៍រូបភាពមួយចំនួនស្តីជាសម្ព័នភាពប្រយុទ្ឋនិង
សហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-កម្ពុជាដូច្នេះគឺចាំបាច់ណាស់និងមាន
អត្ថន័យដ៍សែនសំខាន់។ការដែលសារមន្ទីកងទ័ពរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍
ដ៍មានអត្ថន័យបែបនេះបានជួយអោយទស្សនិកជនងាយឃើញនូវដំណើរ
បដិវត្តន៍ដែលប្រទេសទាំង២បានប្រកៀកស្មា​គ្នាប្រជាជននៃប្រទេសទាំង២​និងកងទ័ពនៃនៃប្រទេសបានរួមគ្នាប្រយុទ្ឋក្នុងបុព្វហេតុបដិវត្តន៍របស់ខ្លួន“៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ