ពិព័រណ៍សៀវភៅ និងឯកសារ “មួយសតវត្សរួមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ”

(VOVWORLD) -ពិព័រណ៍សៀវភៅ និងឯកសារ “មួយសតវត្សរួមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ” បានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា នៅទិក្រុងហាណូយ ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សវរីយ៍លើកទី ១០០ ឆ្នាំទិវាបង្កើតបណ្ណាល័យជាតិវៀតណាម (២៩/ វិច្ឆិកា/១៩១៧-២៩/វិច្ឆិកា/២០១៧)។
ពិព័រណ៍សៀវភៅ និងឯកសារ “មួយសតវត្សរួមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ” - ảnh 1ពិព័រណ៍សៀវភៅ និងឯកសារ “មួយសតវត្សរួមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ” 

ពិព័រណ៍សៀវភៅ និងឯកសារ “មួយសតវត្សរួមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ” បានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា នៅទិក្រុងហាណូយ ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សវរីយ៍លើកទី ១០០ ឆ្នាំទិវាបង្កើតបណ្ណាល័យជាតិវៀតណាម (២៩/ វិច្ឆិកា/១៩១៧-២៩/វិច្ឆិកា/២០១៧)។ ពិព័រណ៍នេះ បានឧទ្ទេសនាមដល់មហាជននូវ សៀវភៅ និងឯកសារជាង ៥០០ ក្បាល ដែលបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមឯកសារជាង ២ លាន ៥ សែន ក្នុង បណ្ណាល័យជាតិវៀតណាម។ ពិព័រណ៍បានរួមចំណែកជួយឲ្យសធារណជន និងអ្នកអានយល់ដឹងបន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បណ្ណាល័យជាតិវៀតណាមក្នុងដំណាលកាល ១០០ ឆ្នាំរួមដំណើរជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជាតិ។

ពិព័រណ៍សៀវភៅ និងឯកសារ “មួយ សតវត្សរួមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ” ប្រព្រឹត្តិទៅនៅ បណ្ណាល័យជាតិវៀតណាមដល់ដំណាច់ថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ