ពិព័រណ៍អំពីសហគមន៍អាស៊ានឆ្ពោះទៅសន្តិភាព ស្ថិរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការ

5 សីហា 2016 - 16:38:51

ពពរណអពសហគមនអាសានឆពោះទៅសនតភាព សថរភាពនងកចចសហបរតបតតការ hinh 0
ទិដ្ឋភាពនៃពិព័រណ៍នេះ (រូបថត៖VOV)

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ សីហា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម​
បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីប្រារព្ធពិព័រណ៍អំពីសហគមន៍អាស៊ាន។នេះជាសកម្មភាពស្ថិត
នៅក្នុងសប្ដាហ៍អាស៊ាន ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១ទិវាបង្កើតសហ
គមន៍អាស៊ាន ហើយឆ្ពោះទៅការរំលឹកខួបលើកទី៥០ទិវាបង្កើតអាស៊ាន។ថ្លែងមតិ
នៅទីនេះ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមលោក Truong Minh Tuan
 បានឲ្យដឹងថា៖
“តាមរយៈពិព័រណ៍លើកនេះ យើងនឹងយល់ដឹងបន្ថែមអំពីភាពស្រស់ស្អាត
ទឹកដី មនុស្សនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់។ជា
ពិសេសគឺយល់ច្បាស់ថែមទៀតអំពីសហគមន៍អាស៊ានជាមួយសសរទ្រូងចំនួន៣
នោះគឺ សហគមន៍សន្តិសុខនយោបាយ សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសហគមន៍វប្បធ
ម៌សង្គម។តាមនោះ បង្កើនចំណងសាមគ្គីភាពរវាងបណ្ដាប្រជាជាតិដើម្បីខឿន
វប្បធម៌មួ យរបស់អាស៊ានពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណនិងសម្បូរបែប”។
ពិព័រណ៍លើកនេះតាំងបង្ហាញ តែម ប្រៃសណីយ៍ រូបថតសិល្បៈ និងខ្សែភាព
យន្តឯកសារអំពីសហគមន៍អាស៊ាន។ពិព័រណ៍ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពី ថ្ងៃទី៥ដល់ថ្ងៃ
ទី៧ សីហា៕

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

មកដល់តំបន់នេះ លោកអ្នកនឹងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក ភាព​ដ៏អស្ចារ្សនៃ​ស្ថាប័ត្យកម្មរបស់មនុស្សនិងធម្មជាតិ ។ មកដល់វត្ត Huong ភ្ញៀវអាចទៅតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវ គោក ​ហើយ​កំពង់ដ Yen ជាទីចាប់ផ្តើមដំណើរ។ ចាប់ ពីកំពង់​ Yen ភ្ញៀវដើរឆ្លងកាត់​ព្រៃ​ Mo និងសម្របខ្លួនចូលក្នុងព្រៃភ្នំ រូងភ្នំ និងវត្តអារាមនានា។

អានបន្ថែម